lunes, 17 de enero de 2011I've been far...far away <---- 'Click'


               'C
lick' ----> 
I've seen things you'll never seeBut now....
                                                                                       I'm Back'Click' ----> And you won't see me leave again <---- 'Click'

No hay comentarios:

Publicar un comentario